Solution to Rising Rice Prices: The BNP CLIENT Project

  • admin 

Ang problema sa BIGAS ngayon ay pawang mga symptomatic lamang. Sumasalamin sa:

Kakulangan sa SIGLA ng mga MAGSASAKA. Bakit nga naman? Eh sa lubog sila sa pagkakautang sa mga mapagsamantalang TRADERS, di ba Tatang Inggo? Dagdag pa dyan ang PAMBABARAT sa aning palay ni Tatang Inggo!

Kakulangan sa tamang TEKNOLOHIYA sa pagsasaka. Nilulunok na lang nila ang mapait na katotohanang MALIIT sadya ang ani mula’t sapul!

Napakataas ng Farming Inputs (Binhi,fertilizers, pesticides, etc)! Sabihin na nating ang gagastusin ng magsasaka sa isang ektaryang sakahin ay 50-60K samantalang ang kikitain lamang ay 25-30K! Diyos ko naman Rudeeee! Sino ba ang sisipagin sa ganitong kita?

Kawalan ng tuloy-tuloy at tiyak na Marketing Tools para mai-benta ng tama ang mga ani! Malamang kay Mr. Trader nya ibagsak ang mga ito.So, ANG SOLUSYON ?

Bakit hindi natin ibigay ang mga pangangailangan ng mga magsasaka ng WALANG INTERES?

Bakit hindi natin bilhin ang palay sa FARM GATE PRICE na hindi naman sila talo?

Bakit hindi natin TURUAN ang mga magsasaka ng makabago at environment-friendly na PARAAN na pagsasaka upang MAPATAAS ang kanilang ani?

Bakit hindi natin gawing TIYAK ang merkado ng kanilang mga produkto? Na kung mayroon lamang tiyak na tatangkilik bilang CLIENT, nang sa ganoon ay hindi sila nakatunganga sa kawalan ng alternatibo?NGAYON, nakita natin ang PROBLEMA. May SOLUSYON BA?MERON! Ito po ang aming iniaalok sa inyo. Be a CLIENT TODAY…AND SECURE RICE SUFFICIENCY for the next 5 years for your family! And inspire the FARMERS to produce MORE RICE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *