Presyo ng Bigas

  • admin 

ANO/SINO ba ang tunay na dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas?

Lubhang nakakabahala ang nagiging sitwasyon ng ating mga kaibigang magsasaka kung mapapabayaan lamang na sa bawat pag-ani nito ay walang magiging pag-unlad sa mga bagay na nakapaloob sa mga mahahalagang bahagi ng pagsasaka. Malaking bagay sa kita ng mga magsasaka ang ilan lamang sa mababanggit sa ibaba:

1. Farm expenses (hindi pa kasama ang interes ng hiram na Kapital) Php50-60K bawat ektarya

2. Presyo ng palay tulad halimbawa sa presyong (Php17/kilo)

3. Kalamidad

4. Bodega

5. Panahon ng tagulan para magbilad ng Palay

6. At marami pang iba na katulad nito

Ang sakripisyo ng pagkakabilad sa araw at pagkababad ng kanilang mga katawan sa lamig ng ulan ay lubhang tila hindi sapat ang kanilang mapagbebentahan para sa 4 na buwang paghihintay bago anihin ang kanilang pinagpapagalan.

Kung makakapag-ani ang isang magsasaka ng 80 cavans (4,000kg.) para sa isang ektarya at ating susundan ang nabanggit sa itaas na halaga ng gastos (Php50-60K at hindi pa kasama ang interes kung ito ay utang) at halaga ng pagkakabenta nito (Php17/kilo) ay nakakalungkot na isiping nasa Php18,000 o halagang Php4,500 bawat buwan lamang ang magiging bunga ng kanilang pinaghirapan (iyan ay para sa isang ektarya na ani lamang at maswerte naman ang ilan kung sila ay may higit pa sa dalawang ektarya ang kanilang pag-aari.

Magsasaka at TRADER:

Sa paglalahad na ito na kasaysayan ng buhay ng mga magsasaka (kumita lang ng Php18,000 sa apat na buwan) ay dumako naman tayo sa buhay ng isang “trader”:

1. Ang halagang (Php17/kilo) ng kanilang mabibiling palay mula sa 80cavans ay aabot sa Php68,000

2. Ang 80 cavans na palay ay may katumbas namang 40 cavans ng bigas (sa 50%? recovery- rice mill).

3. Kung ang halagang Php17/kilo ng palay ay susundan at ang prevailing market price sa bawat cavan ng bigas ay Php2,000 ay lalabas na nasa Php80,000 naman kung ito ay kanilang maibebenta.

4. Magkakaroon sila ngayon ng halagang Php12,000 mula sa kanilang puhunan sa pagbili ng palay.

5. Tandaan po natin na ang pagkakabenta nila ay sa halagang Php2,000 per cavan o kaya ay Php40/kilo.

6. Kung susundan natin ito ay paano naman ang mga gastusin ng delivery, labor sa mga kargador at tagabilad ng palay, rice mill, sako, krudo at ibpa na gastusing katulad nito?

7. Diyan tumatakbo ang dahilan kung bakit pilit na hinahabol ng traders ang presyo ng bigas na maging mataas para makabawi sa logistical cost nito.

8. Ang ilang paraan dito ng traders para makabawi ay (hindi naman lahat ng traders) baratin ang magsasaka?, dayain ang timbang?, o itago ang bigas at ilabas kung ito ay mataas na ang presyo at nagkakaubusan na ng supply?

9. Pero teka muna. Ilang beses ba bumiyahe ang isang trader at ilan ba ang truck nila para sa bawat pagbili ng palay? At ilan ba ang kaya nilang ipunin kung sila ay madaming bodega?

Cartel?

Hindi ito magagawa ng ordinaryong trader na kapos sa puhunan at walang kapasidad para makabili ng volume sa mga magsasaka.

Iiwan namin sa inyo ang pagpapasya at pag-aanalisa sa kalagayang ito na isa lang sa nagaganap sa kalakaran ng supply at presyo ng bigas sa ating Bansa.

Higit sa lahat na ang sapat na “puhunan” para sa pangangalakal ng palay at bigas ay magkakaroon ng katiyakan para mapababa ang presyo ng bigas at ganundin sa walang interes na kapital ng magsasaka ay magawang kumita ng mga magsasaka na nagtatanim sa ilalim ng init at lamig ng ulan.

Sa “The BNP Client Project” aalisin namin ang mga mapagsamantala at idideretso namin ang bigas/kanin sa inyong HAPAGKAINAN.

Be a CLIENT!

Salamat sa patuloy ninyong pagpapahayag ng pagkainteres at pagsama sa aming programa “The BNP Client Project” dahil gagawin naming mula sa bukid ng magsasaka ay ihahatid namin ang kalidad na produktong bigas sa inyong Hapagkainan.

Bukas ang aming komunikasyon para mabigyan kayo ng karagdagang impormasyon sa aming programa.

Nais namin kayong makasama sa isang matatag na: BUSINESS + ADVOCACY
#BioNutriGREENPROCEDURE
#Client2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *