Bigas: Php44.33/kilo vs Php22.17/kilo

  • admin 

MALINAW ANG ISANG PAG-ASA PARA SA TAPAT NA PROGRAMA!

Ang ilang mahalagang bagay sa programang ito ay ang katiyakan ng supply sa inyong hapagkainan. Kagaya po ng aming unang naipahayag ay nasa 110-120kgs ng bigas ang konsumo ng isang tao sa loob ng isang taon.

Masdan at inyong pag-aralan ang isang proseso ayon na din sa kasalukuyang kalagayan ng palayan at bigasan sa bansa.

1. Nasa 110-120 kgs. o katumbas ng 2.2 cavans ng Bigas ang regular na konsumo ng isang Adult.

2. Kung kayo ay binubuo ng 4 na katao sa isang sambahayan ay mangangailangan kayo ng 441.01kgs. o may katumbas na 8.82 cavans ng Bigas sa loob ng isang taon (HINDI PA KASAMA ANG MGA NAKIKIKAIN NA BISITA O KUNG SINUMAN)

3. Kung susundan natin ang average retail price ngayon (P2,216.50/cavan o Php44.33/kgs. (Makikita sa larawan ang datos mula sa PSA Philippine Statistics Authority – as of third week of March 2019) ay gugugol ang sambahayan ng halagang Php19,549.53 sa isang taon o katumbas ng Php97,747.65 sa limang taon (iyan ay maliban pa sa pagtaas ng presyo ng bigas sa paglakad ng mga panahon). (sa presyong nabanggit ay umaabot naman sa Php18.98/kgs. ang palay ayon sa statics).

4. Ayon sa datos na kung ang isang magsasaka ay umani ng 100 cavans at maibenta ito sa 18.98/kg ang palay (Php94,900) at ibabawas dito ang aabot na Php50,000 (Farm Expenses) ay matitira ang Php44,000 na kanilang kita o Php11,000 bawat buwan na kita.

5. Lalabas namang 50 cavans ng bigas mula sa (50% recovery) at sundan ang datos na halagang Php Php2,216.5 ay aabot naman ito sa Php110,825 o kikita ng Php15,925 gross ang traders(?)

6. Lumalabas na 18.98/kgs ng palay sa Php44.33/kgs. ng bigas! At kita naman ng magsasaka sa 100cavans ng palay ay Php44,000 (Php11,000/Buwan) at 50 cavans ng Bigas ay may Php15,925 na mapagbebentahan ang traders.

7. Bilang huling bahagi ng mga Datos ay nais naming mapansin ninyo ang mga mahahalagang bagay at kaibahan ng magsasaka at traders: 4 na buwan kikitain ng magsasaka ang Php44,000 samantalang ang traders ay minsanan lang ang Php15,925 na kita. Bagamat hindi pa naisasama dito ang delivery charge, pagbibilad, Rice Mill, Kargador, krudo at iba pang gastusin hanggang sa ito ay maging bigas at kung susuriin ay napakaliit lamang ng kita pero bakit patuloy pa din ang mabilisang bilihan? Dito nagpapanagpo ang Ibat-ibang pamamaraan (🤔) para sa bawat pagpapatuloy ng negosyo ay kumita ang ilan kahit sa anumang kapaaraanan.

***Ang Presyo naman ngayon ng The BNP Client Project ay Php22.17/kilo (Hindi ito nanatiling presyo ng aming programa at nagbabago ito kasabay ng mga pagbabago ng presyo ng palay at bigas na itinatakda ng PSA)

https://psa.gov.ph/content/updates-palay-rice-and-corn-prices-0

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=421948248554507&id=418919812190684

#BioNutriGREENPROCEDURE

#BNPclient2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *